มกราคม 2558
>

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม F.O. Licht’s Sugar and Ethanol Asia 2015 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

ธันวาคม 2557
>

ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณแม่ขิ้ม ตั้งพูนผลวิวัฒน์(มารดาคุณรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์) ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 ถึงวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ บ้านปากคลอง ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

พฤศจิกายน 2557
>

ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณรัตนา สุวจิตตานนท์ (ภรรยาคุณสมชาย สุวจิตตานนท์) ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ วัดไผ่ตัน สะพานควาย จตุจักร กรุงเทพฯ

กันยายน 2557
>

ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณแม่เกษร ปาลิโพธิ (มารดาคุณนิสิต ปาลิโพธิ) ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ถึงวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 19.30 น. ณ วัดท่าสูง ตำบลศาลา อำเภอศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรกฎาคม 2557
>

ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณใหญ่ เซี่ยงฉิน (มารดาคุณกำธร กิตติโชติทรัพย์) ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 20.00 น. ณ วัดท่าเรือ ตำบลเทศบาลท่าเรือ-พระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

มิถุนายน 2557
>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมเข้าร่วมงาน  Asian Sugar Dinner และการประชุม 5th Kingsman Asia Pacific Sugar Conference ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องแอทธินี คริสตรีวฮอล์ (ชั้น 3 ฝั่งแอทธินี ทาวเวอร์) โรงแรมพลาซ่าแอทธินี

เมษายน 2557
>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 (National Conference on Cane and Sugar 2014) ระหว่างวันพุธที่ 13 ถึงวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการและการใช้เครื่องมือเพื่อศึกษาพลวัตรของสภาวะน้ำและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สในพืช” ระหว่างวันอังคารที่ 29 ถึงวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

มีนาคม 2557
>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานกิจกรรมเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย SCG Logistic: Import-export Service Center (ESC) ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 7.30 น. ณ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการ "การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 8.30-14.30 น. ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย

>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม "การพัฒนาความร่วมมือการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล" ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม Crytal I-II ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

กุมภาพันธ์ 2557
>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการจัดการทรัพยากรน้ำตาลอย่างยืนด้วย Water footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก

ธันวาคม 2556
>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม F.O.Licht's Sugar & Ethanol Asia 2014 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กรุงเทพฯ

พฤศจิกายน 2556
>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมหารือกลุ่มนักวิชาการด้านอ้อย วันพุธที่ 6 พฤสจิกายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม CC 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุม อุทยาวิทยาศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2556
>

ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณทำนุ วะสีนนท์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 -วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 19.00 น. ณ ศาล 13 และพระราชเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 17.00 น. วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

>

ขอเชิญสมาชิกเข้ารับฟังรายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่อง "โครงการการปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล" ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม TSMC

>

ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณแมกิ้มเอี้ยน มานะจิตต์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 -วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 19.30 น. ณ วัดชายนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กันยายน 2556
>

ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณแม่สุรีย์ ถมยาวิทย์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 - วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 19.00 น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส ศาลา 4 (ภาณุรังสี)

>

ขอเชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

สิงหาคม 2556
>

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกกรอกข้อมูลความต้องการแบบสำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน "โครงการกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา" ทั้งนี้ โปรดตอบกลับภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556

>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรม "English for Logistics” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

กรกฎาคม 2556
>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานมอบรางวัลชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลดีเด่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 29 ปี ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแนวทางการแสดงเจตจำนง (Pledge) การดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAa) ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาการประชุมนานาชาติ International Treends of Advanced Agribusiness ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

มิถุนายน 2556
>

ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล นายเกียรติ วัธนเวคิน ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 - วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 19.00 น. ณ ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ

พฤษภาคม 2556
>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมรับฟังกฎ ระเบียบสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 1 (6 มิ.ย. 56) ครั้งที่ 2 (27 มิ.ย. 56) ครั้งที่ 3 (4 ก.ค. 56) เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม TSMC

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ "โครงการการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก (อุตสาหกรรมมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง)" ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา

เมษายน 2556
>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)" ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 08.30-13.30 น. ณ โรงแรม Swissotel le Concord กรุงเทพฯ

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "The Outlook for Global Agricuture and what this could mean for Thailand" ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของการปลูกทดสอบอ้อยต้นฝน/อ้อยปลายฝน รวมทั้งร่วมหารือแนวทางและแผนการวิจัยและพัฒนาด้านอ้อย ตามโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นในแหล่งปลูกอ้อทั่วประเทศ ระหว่างปี 2552-2556 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม Lecture 2 ชั้น 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คอลงหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

มีนาคม 2556
>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "เจาะลึกคความรู้ และกลยุทธ์การนำเข้า-ส่งออก...เพื่อเตรียมตัวสู่ AEC" ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

>

ขอเชิญสมาชิกเข้ารับฟังเรื่องวิธีการคำนวณราคาอ้อย ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 และครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ TSMC

>

ขอเชิญสมาชิกเข้ารับฟังกาารชี้แจงรายละเอียดโครงการ "ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์: LCA" ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องระชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซฯ ซี ชั้น 4 ศูฯย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

>

ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรม คุณพ่อประดิษฐ์ กาญจนกำเนิด ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 ถึงวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2555 เวลา 19.30 น. ณ บ้านโชคประดิษฐ์ เลขที่ 35/1 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา "ความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน: เครื่องมือคุ้มครองการลงทุนของไทยในต่างแดน-มุมมองและประสบการณ์จากการศึกษาในสหภาพยุโรป" ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Infinity 1 ชั้น G โรงแรม Pullman Bangkok King Power

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2556

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา "ทางเลือกใหม่ในการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภาวะค่าเงินผันผวน" ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1202 ชั้น 12 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา "รุกจีนตะวันตก: ตลาดใหญ่ไทยต้องรู้" วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสฤษดิ์ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

กุมภาพันธ์ 2556
>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา "ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์: LCA (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประหยัดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร) " ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-15.30 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา "เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้าน" ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรา แกรนด์

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ของ BOI ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ลู่ทางการค้าการลงทุนในประเทศ สปป.ลสว และกัมพูชา" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-16.30 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าประชุมพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน้ำตาลทราย (พ.ศ. 2556-2559) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนัรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "พัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงิน" ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ "ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตในโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

มกราคม 2556
>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา Sugar&Ethanol Asia 2013 ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

ตุลาคม 2555
>

ขอเรียนเชิญผู้แทนโรงงานน้ำตาลสมาชิก(ด้านไร่อ้อย/ด้านการผลิตน้ำตาลทราย) เข้าร่วม Workshop ประจำปี 2555

กันยายน 2555
>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศ

สิงหาคม 2555
>

ขอเรียนเชิญสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สำหรับผู้ประกอบการ) ให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับห้าง Sein Gay Har Mart Supermarket ประเทศสหรัฐแห่งสหภาพพม่า ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง Board Room ชั้น 3 โซนซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

>

ขอเรียนเชิญผู้บริหารและกรรมการโรงงานน้ำตาลเข้าสัมมนาผู้บริหารประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2555 ณ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

>

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กรกฎาคม 2555
>

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายรวมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร"

>

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ระหว่างวันพุธที่ 5-วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ณ แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรกรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

>

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชี้แจงกรอบการวิจัยของ วช. (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอรับทุนวิจัย) วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องแกรนด์บอลรูม เอ และบี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

>

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015: โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม" วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์คึ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

>

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง "เกาะติดเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังปี 2555" ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

>

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมอบรางวัลชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่น ประจำปี 2555 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 28 ปี ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00-16.00 น. ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล (สยามซิตี้) ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

มิถุนายน 2555
>

ขอเรียนสมาชิกเข้าร่วมอบรมด้านการประชาสัมพันธ์ภายใต้หัวข้อ "การประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อด้วยภาพ" ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.30-16.00 น. ณ TSMC

>

ขอเรียนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมนำคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บนเส้นทางเศรษฐกิจหมายเลข 13 ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2555 ณ กรุงเวียงจันทร์-แขวงคำม่วน-แขวงสะหวันนะเขต-แขวงจำปาสัก

พฤษภาคม 2555
>

ขอเรียนสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "Thailand-Japan Joint Export Contorl" วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit กรุงเทพฯ

>

ขอเรียนสมาชิกเข้าร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง "ผลกระทบทางออกมาตราการค่าแรง 300 และแนวโน้มแรงงานการลงทุนไทย-พม่า หลังเปิด AEC" วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 401 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กล้วยน้ำไท

>

ขอเรียนสมาชิกเข้าร่วมงาน "เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี" วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-14.30 ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

>

ขอเรียนสมาชิกเข้าร่วมการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง "การดำเนินงานตามกฎหมายซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งรพะราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535" วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

>

ขอเรียนสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "วาระแห่งชาติ: เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 08.-00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

>

ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณแม่ศุภร กิติกรอรรถ ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 - วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส ศาลา 2 (สหัส-หงษ์ มหาคุณ)

เมษายน 2555
>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยอย่างยั่งยืนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Low Carbon) ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 812 ชั้น 8 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานวันมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 12 เรื่อง "มรท. มั่นใจ นำแรงงานและธุรกิจไทยสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนาภาษาแรงงาน "การเปิดเสรีอาเซียน 2558: ผลกระทบสำคัญต่อศาลแรงงาน ลูกจ้าง และสถานประกอบกิจการในประเทศไทย" ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 เวลา 08.00-16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาข้าราชาการฝ่ายตุลาการศาลต่อยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางอุตสาหกรรมหลังปี 2015" ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการ Logistic Clinic" ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา "การขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นเงินได้จากกรมสรรพกร" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 และวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง MR 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

มีนาคม 2555
>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา "รับมือวิกฤตภัย ปรับตัวอย่างไรให้ธุรกิจไทยยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 07.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ล 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2555 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาาภิเษก กรุงเทพฯ

>

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา เรื่อง "Flood Way ความหวังการจัดการน้ำท่วมอย่างยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง Boardroom 4 โซนซี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

>

ขอเชิญสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดมสมอง เรื่อง "วช.กับการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย" ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

กุมภาพันธ์ 2555
>

ขอเชิญสมาชิกส่งผู้แทน (ฝ่ายบัญชี) หารือเพื่อชี้แจงร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เรื่อง การหักเงินส่วนต่างค่าอ้อยขั้นสุดท้ายฯ ฤดูการผลิตปี 2553/54 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ TSMC

มกราคม 2555
>

ขอเชิญสมาชิกส่งผู้แทน (ฝ่ายบัญชี) หารือเพื่อชี้แจง เรื่อง การหักเงินส่วนต่างค่าอ้อยขั้นสุดท้ายฯ ฤดูการผลิตปี 2553/54 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ TSMC

>

ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล พลเอกไพจิตร สมสุวรรณ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 15 - วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม ศาลา 10

>

ขอเชิญสมาชิกส่งผู้แทน (ฝ่ายบัญชี) หารือเพื่อชี้แจง เรื่อง การหักเงินส่วนต่างค่าอ้อยขั้นสุดท้ายฯ ฤดูการผลิตปี 2553/54 ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555

ข่าวย้อนหลัง 2554